Forside | Kurv | Bestil | Nyheder | Tilbud | Profil | Vilkår | Søgning | Kundecenter
Vis kurv

0 vare(r) i kurven 
I alt 0,00 DKK
 
Vilkår

1. Køb hos Hobby-Butikken.dk

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med Hobby-Butikken.dk, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Hobby-Butikken.dk.


2. Priser

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner DDK, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:

- Valutaændringer
- Force majeure
- Leveringssvigt
- Afgiftsændringer
- Udsolgte varer og trykfejl 


3. Salg generelt 

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris. Der kan også bestilles på andre måder end via Hobby-Butikken.dk ’s hjemmeside.
Beløbet fratrækkes først Deres konto, når bestillingen er afsendt.


4. Levering og leveringstid

Vores leveringtid er ca.14 dage fra din bestilling er afgivet.
Der bliver afsendt varer  med postnord eller dao

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Hobby-Butikken.dk's grossister - men hvis det sker tager vi straks kontakt til Dem.

Hvordan bliver mine varer leveret?
Levering med Post Danmark foregår som normal brevpost, der bringes ud mandag-fredag. Afsendes en pakke fredag, modtages den først om mandagen.5. Afbestilling

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, skal De bare skrive en besked i "Kontakt" på forsiden. Alternativt kan en afbestilling ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Bestillingstidspunkt samt ordrenummer skal fremgå af mailen .

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! ", indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske samme dag, som bestillingen er foretaget.


6. Betaling

De mulige betalingsmåder er:

- Dankort
- Kontant ved afhentning på adressen.

Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.


7. Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Hobby-Butikken.dk. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil dette fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under det første 1/2 år af reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på producentens værksted.

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.


8. Anvendelse af reklamtionsretten

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Hobby-Butikken.dk inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Hobby-Butikken.dk’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Hobby-Butikken.dk.


9. Returnerede varer som ikke indeholder fejl

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Hobby-Butikken.dk, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er DKK 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på den medsendte beskrivelse, kan Hobby-butikken.dk ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.


10. Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til Hobby-Butikken.dk skal være forsvarligt indpakket.

Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder.

Hobby-Butikken.dk anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Hobby-Butikken.dk. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.


11. Fortrydelsesret

Når De køber varer hos Hobby-Butikken.dk er der 14 dages fortrydelsesret. Hvis De f.eks. har bestilt en vare der ikke er i overensstemmelse med Deres forventninger, skal De straks kontakte Hobby-Butikken.dk.


12. Kompatibilitet

Hobby-Butikken.dk kan ikke holdes ansvarlig for kompatibilitetsproblemer.


13. Er De i tvivl

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Hobby-Butikken.dk, at De retter henvendelse til info@Hobby-Butikken.dk eller på telefon  21 94 38 57


14. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
Hobby-Butikken.dk forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er betalt.
Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Hobby Butikken | Tuse Byvej 15, Tuse | 4300 Holbæk | Tlf. 21 94 38 57 | Cvr.nr. 94 29 39 52 | info@hobby-butikken.dk